Bygge av altan runt uterum

Om

Den här sidan visar hur jag byggt vår altan runt vårt uterum. Detaljerade ritningar som jag ritat i 2-dimensionell CAD (dxf-format) finns att ladda ner HÄR. Jag är en hobbybyggare så det är inte den mest ultimata lösningen men resultatet blev jag väldigt nöjd med. Eftersom jag inte är den mest erfarne byggaren så har jag valt att inte i detalj beskriva hur jag utför momenten, det skulle förmoodligen finnas smartare sätt än mina.

altan klar fran nordost altan klar fran nordvast altan klar fran sydvast

Bakgrund

Jag har precis byggt ett uterum (inte helt klart än) i anslutning till vårt hus och behöver därför även bygga en altan runt den. Vid sidan blir det en liten plats för ett matbord (nedan kallad "uteplatsen"), annars är det mest som en sarg runt uterummet. Eftersom gräsmattan sluttar svagt ut från huset så bestämde vi att det skulle finnas en avsats så att steget ner till gräsmattan blir lagom stort. Det är för övrigt väldigt trevligt att kunna sitta med både rumpan och fötterna på varsin etage. Bredden på golvet upptill blir 1174 mm medans bredden på trappsteget blir 439 mm, detta kommer sig av att jag använder 8 st 145 mm breda trallbräder i bredd till golvet och 3 st 145 mm breda trallbräder i bredd till trappsteget.

Uterummet står på en gjuten platta som lagts så att den får samma färdiga golvhöjd som huset.

Jag vill inte förankra altanen i huset eller uterummet, känns bäst om den kan röra sig utan att påfresta huset. Det är dessutom vanskligt att försöka fästa nåt i en platta på mark med golvvärme. Altanen kommer inte kunna glida ut från huset eftersom den "klämmer åt" runt 3 av uterummets sidor. Jag kommer även låta plintarna luta svagt inåt så att trycket nedåt även verkar lätt inåt.

Jag har valt att göra altanen utan synliga skruvar/spikar, dels för att det blir mindre sprickor/stickor men även för att det då går att slipa altanen och såklart för att det blir lite snyggare. En variant är att skråskruva i sidan av bräderna (lämpligtvis med hjälp av ett specialverktyg) men jag har istället valt att skruva fast trallen underifrån. Mer om detta senare.

Dimensionerna på reglar som jag valt att använda kommer från mitt förra altanbygge (som revs för att göra plats åt uterummet).

Konstruktionen som jag gjort är väldigt frikostigt på plintar och eftersom det är jobbigt att både konka dem och gräva ner dem så har jag valt att regla ungefär c/c 900 mm och använda 34x145 mm trall. Trallens dolda skruvinfästning hjälper till att förstärka lite så svikten i altanen är försumbar.

Jag valde att använda trallskruvar gjorda av rostfritt stål (A2) eftersom det är mjukare och borde ta upp rörelser lite bättre. Dimensionen är 4,2x55 mm (32 mm lång gängad del) eftersom det innebär att skruven kommer 5 mm under ytan på trallen ifall den skruvas så den ligger dikt an mot plankan. För att få lite mer marginal så har jag skruvat alla skruvar lite snett.

Den här bilden visar hur den nedladdningsbara ritningen till altanen ser ut. Norrut är rakt nedåt i denna bild.

Bygget

Nomenklatur

För att kunna hänvisa till delar av bygget så följer här en ordlista/beskrivning:

Övrigt

Ritningen har uppdaterats med saker som jag kommit på under tiden jag byggt och en del reglar har andra dimensioner eftersom jag hade gamla reglar sen vår förra altan så fotona överensstämmer inte till 100 % med ritningen. En annan sak är att gräsmattan på baksidan (söderut) ligger högre än på ritningen.

Trallbrädorna var ganska blöta så de var ca 147 mm breda istället för 145. Trallbrädorna lades därför dikt an mot varandra så att de kommer ge en lagom glipa när de torkat.

För att kunna skruva underifrån på vissa ställen så krävs en skruvdragare som är väldigt kort (ca 15 cm) alternativt en vinkelskruvdragare.

Grunden

Grunden gjordes ungefär enligt ritning, gruset räckte inte riktigt till men det påverkar inte funktionen. Plintarna sitter enligt ritning, +- 2 cm som sämst.

altan grund fran ost altan grund fran soder

Bilden till vänster: Färdig grund med plintar, sett från öst.
Bilden till höger: Färdig grund med plintar, sett från syd. Stupröret har ännu ej flyttats. De två markavloppsrören som sticker upp ur gruset är för husets avlopp.

Stommen

Det är viktigt att reglarna hamnar på rätt avstånd ut från huset/uterummet eftersom täckbrädorna skruvas direkt i reglarnas ändar.


 1. Reglarna som står på varandra sattes ihop med trallbrädor (28x120) och trallskruv. För att få dem så identiska som möjligt så gjorde jag en jigg med hjälp av några skruvar.
  Reglarna i ritningen har inte samma dimension som de på bilderna men höjderna blir desamma ändå.
  Reglarna som sitter intill varandra och då bildar en 90 mm tjock regel (de i hörnen på altanen) skruvades ihop med varandra. altan regeljigg

 2. Höjden på gruset finjusterades och brädorna intill fasaden lades ut. Reglarna lades ut och plintbeslagens höjd finjusterades så att alla reglar hamnade vågrätt. Brädorna som stödjer mitt under reglarna lades ut (efter att höjden på gruset under dem finjusterats).
  altan reglar fran nordost altan reglar fran sydvast
  Bilden till vänster: Alla reglar utlagda men inte fastskruvade, sett från öst.
  Bilden till höger: Alla reglar utlagda men inte fastskruvade, sett från syd.

 3. Linor spändes upp längs med alla sidor, både uppe och nere. Därefter grovjusterades placeringen av alla reglar.

 4. Regeln intill uterummet/uteplatsen skruvades fast i syllen och i plinten. Reglarna som står vinkelrätt ut från uterummet kring hörnen vid uterummet skruvades fast i syllen och i plintarna. För att få reglarna helt vinkelräta mot uterummet så lades en (mycket rak) planka ut längs med grunden och regeln. Anledningen till att de måste vara helt vinkelrätt monterade är därför att reglarna snett ut från hörnen senare mäts in med hjälp av dem.
  altan reglar mot grund ost altan reglar inmatning nordvast altan reglar inmatning nordvast
  Bilden till vänster: Infästning av regeln intill uterummet/uteplatsen, sett från norr.
  Bilden i mitten: Infästning av ena regeln som står vinkelrätt ut från uterummet kring hörnen, sett från norr.
  Bilden till höger: Även vattenpass användes för att få det rakt på alla sätt och vis.

 5. De 3 reglarna i nordvästra hörnet på uterummet mättes in och skruvades fast i syllen och i plintarna. För att hålla ihop alla reglarna i hörnet så skruvade jag ihop dem med varandra. Reglarna som förbinder reglarna på avsatsen kapades till och skråskruvades fast. Det var ganska trixigt att få alla måtten rätt i hörnet. Plintarnas position finjusteras med hjälp av spett.
  altan reglar mot nordvast altan reglar mot nordvast altan reglar mot nordvast
  Bilden till vänster: Reglarna i nordvästra hörnet på uterummet, sett från nordväst.
  Bilden i mitten: Reglarna i nordvästra hörnet på uterummet, sett från nordväst.
  Bilden till höger: Reglarna i nordvästra hörnet på uterummet, sett från norr. Här syns även reglarna som förbinder reglarna på avsatsen.

 6. De 2 andra hörnen (sydväst och nordöst) på altanen skruvades fast. Hörnet i sydväst skruvades fast i syllen och i plintarna. För att hålla ihop alla reglarna i hörnet så skruvade jag ihop dem med varandra. För att få hörnet i nördöst rätt så fixerade jag först regeln längst ut (med hjälp av snören).
  altan reglar mot nordost altan reglar mot sydvast
  Bilden till vänster: Reglarna i nordöstra hörnet, sett från norr.
  Bilden till höger: Reglarna i sydvästra hörnet, sett från väst.

 7. Alla övriga reglar (förutom de för avsatsen i öst) skruvades fast. Det blev lite fel vid hörnet i nordöst eftersom takavvattningen gick lite för ytligt men det gick att lösa genom att flytta lite på den innersta regeln.

 8. Reglarna i öst är lite annorlunda. Deras syfte är att bära upp det nedre trappsteget så infästningen av dem mot den näst yttersta regeln behövs bara för att fixera dem i sidled. Jag fäste dem med vinkelbeslag och skruv jag hade liggandes sen tidigare byggen.

Trallen

Hela uteplatsen på altanen var tänkt att göras i ett stycke. Moelven påstår att tryckimpregnerad furu har densiteten 720 kg/m³ vilket betyder att stycket kommer väga ca 250 kg. Tanken var att montera hela uteplatsen uppochner så man kunde skruva ovanifrån. Sedan skulle hela stycket vändas och läggas på plats. När jag väl börjat så insåg jag dock att det gick hyffsat smidigt att skruva fast trallen underifrån. Vissa skruvar krävde att jag använde en vinkelskruvdragare eftersom min vanliga skruvdragare inte kom åt.
De "28x120" som nämns nedan är inte trallen utan plankorna som trallen skruvas fast i. De ligger alltså mellan reglarna och trallen.

 1. Först lades 28x120 ut längs med reglarna på uteplatsen. De två yttersta 28x120 lades kant i kant medans de andra lades mitt över reglarna. Regeln i öst var ganska skev men det löstes senare, jag såg bara till så att den 28x120 som låg på regeln hamnade rätt. Den skeva regeln under doldes senare av täckbrädorna med hjälp av lite passbitar i oljehärdad masonit som jag hade till övers.
  altan trall mot nordost altan trall mot norr skev regel altan trall mot nordost skev regel
  Bilden till vänster:28x120 utlagda längs med reglarna på uteplatsen, sett från nordöst.
  Bilden i mitten: Skev regel, sett från norr.
  Bilden till höger: 28x120 på den skeva regeln, hade den varit rak så hade 28x120 legat kant i kant upptill i bilden.

  Alla 28x120 fixerades sedan med en planka i vardera ände (det var strax efter det här momentet jag insåg att man kunde skruva fast trallen underifrån så i efterhand så hade jag istället valt att temporärt skruva fast alla 28x120 ytterst i reglarna). Fixeringsplankan längst ut mättes in så att avståndet mellan den och avsatsen var lika långt i båda ändar. Den inre fixeringsplankan lades dikt an mot huspanelen.
  altan trall mot nordost altan trall mot nordost detalj altan trall mot nordost inmatning
  Bilden till vänster:28x120 fixerade i bägge ändar, sett från nordöst.
  Bilden i mitten: Detalj på hur fixeringsplankan linjerar mot uterummet, sett från öst.
  Bilden till höger: Inmätning av den yttersta fixeringsplankans ände längst från uterummet, sett från nordöst.

  Trallbräderna lades sedan utifrån och in mot huset eftersom den sista trallbrädan in mot huset blev en passbit. De 2 sista trallbrädorna (+ den innersta passbiten) skruvades inte fast. De 2 innersta trallbrädorna lades ner så att passbiten kunde figursågas mot husfasadens lockläktpanel. Sen så drog jag ut hela uteplatsen en halvmeter med hjälp av spännband och spett. När uteplatsen var utdragen kunde de 2 sista trallbrädorna och passbiten skruvas fast underifrån. Med spett så kunde sedan hela uteplatsen skjutas tillbaks in mot huset. Jag hade tankar på att skruva fast hela uteplatsen i reglarna med vinkelbeslag men gjorde aldrig det eftersom det inte kändes som att det behövdes. De utstickande 28x120 kapades sedan av dikt mot den yttersta trallbrädan.
  altan trall skruvning altan trall mot nordost
  Bilden till vänster: Fastskruvning av trall.
  Bilden till höger: Läggning av trall på uteplatsen avklarad, sett från nordöst.

 2. Skruvade fast 28x120 för däckets norrsida längst ut i reglarna för att fixera dem (insåg nu att även resten av trallen kunde skruvas underifrån så planen på att skruva ihop stycken som sedan skulle vändas övergavs). Skruvade trallen inifrån och ut. Innan sista trallbrädan skruvades fast så togs skruvarna som fäste 28x120 i reglarna bort.
  I nordvästra hörnet så kapades trallbrädorna i vinkeln som gavs av reglarna under. Detta visade sig vara lite dumt eftersom den vinkeln inte är exakt 45 grader. Nu hade jag tur så vinkeln skulle vara aningens mindre än 45 grader så jag kunde kapa till dem efteråt. Smartare hade varit att kapa dem först efter att alla lagts och måttet mot sargen under kunde mätas.
  Avståndet mot ytterkanten och trallen längs med hela långsidan kontrollmättes kontinuerligt för att säkerställa att sista trallbrädan skulle hamna rätt och så att eventuella glipor fördelades jämnt mellan alla rader.
  altan trall mot nordvast altan skruvdragarlangd
  Bilden till vänster: 28x120 i nordvästra hörnet, sett från norr.
  Bilden till höger: Insåg att jag blev tvungen att skaffa en kortare skruvdragare.

  Fortsatte sedan med sidan i väster. Den här gången kom jag ihåg att göra hål för stupröret innan jag skruvade fast trallbrädan (vilket jag glömde göra för trallen på uteplatsen).
  För att få en snygg anslutning av stupröret så lät jag markavloppsröret gå halvvägs upp genom trallbrädan. Hålet i trallbrädan är därför drygt 110 mm på undersidan men bara drygt 100 mm på ovansidan.
  altan trall mot vast altan trall mot vast altan stuprorsanslutning
  Bilden till vänster: 28x120 i sydvästra hörnet, sett från väst.
  Bilden i mitten: trall lagd på västra sidan, sett från sydväst.
  Bilden till höger: Ursågning för stuprörsanslutning.

  När alla trallbrädor för sidan i väster lagts så sågades de av i vinkeln mot sidan i söder.
  Sedan gjordes samma sak för sidan i söder. Trallbrädornas ena ände figursågades mot husfasadens lockläktpanel och sågades sedan i vinkeln som gavs av trallen i sidan mot väster.
 3. Efter att all trall lagts på uteplatsen och däcket så var det dags för avsatsen. Jag började lägga med sidan i söder. Skruvade fast 28x120 längst ut i reglarna för att fixera dem. Trallen skruvades dit utan att sågas av i änden mot väster (innan yttersta trallbrädan skruvades fast så togs skruvarna som fäste 28x120 i reglarna bort). Jag använde några stumpar 34x145 för att få rätt avstånd mellan innersta trallbrädan och regeln. Sedan la jag temporärt dit trallen på sidan i väst för att se exakt var hörnet hamnade. Drog ett streck för hörnet på trallen i söder och sågade av dem. Fortsatte sedan med trallen på sidan i väster, med start i hörnet mot sidan i söder. Hörnet i sidan väst/norr tog lite tid att få till helt rätt, förutom att trallen skall möta upp snyggt så skall den även sticka ut rätt från regeln under. De 28x120 som ligger i hörnet mättes ut genom att temporärt lägga dit trallen och se exakt vart den hamnade. Fortsatte sedan på samma sätt med sidan i norr och sidan i öster.
  altan trall avsats mot syd altan trall avsats mot vast altan trall 28x120 mot nordvast
  Bilden till vänster: Sektionen för södra sidans avsats färdigskruvad, sett från väst.
  Bilden i mitten: trall lagd på västra sidans avsats, sett från norr.
  Bilden till höger: 28x120 för avsatsen i nordvästra hörnet. Bitarna är sågade lite speciellt men det framgår varför när man ser hur trallen senare är lagd.

  altan trall avsats mot sydvast altan trall avsats mot nordost altan trall avsats mot nordvast
  Bilden till vänster: Trallen på södra och västra sidans avsats färdigskruvad, sett från sydväst.
  Bilden i mitten: Trallen på östra och norra sidans avsats färdigskruvad, sett från norr. Notera att de temporära distanserna för täckbrädorna sitter kvar.
  Bilden till höger: Detalj på hur trallen för avsatsen möts i nordvästra hörnet.

 4. Sedan var det dags att fästa täckbräderna. Dessa skruvades fast med hjälp av trallskruv i dimensionen 4,8x75. De flesta skruvar skruvades in mot ändträt så för att de skulle fästa ordentligt så skruvades de med 30° lutning mot ändträt.
  altan trall avsats mot nordvast altan tackbrador mot nordvast altan tackbrador detalj
  Bilden till vänster: Hörnbiten för avsatsen i nordvästra hörnet.
  Bilden i mitten: Täckbrädorna fastskruvade i nordvästra hörnet, sett från norr.
  Bilden till höger: Detalj på hur täckbrädorna placerats.